Eva Ponikelská - INTRASTAT


ÚVOD
INFORMACE
KONTAKT

Zbavíme vás starostí a ušetříme Váš čas !

Nabízíme spolupráci v oblasti kompletního vedení a zpracování výkazů pro INTRASTAT, včetně přímého zastupování Vaší firmy v řízení s tímto spojeném. Vycházíme ze svých zkušeností se zastupování mnoha firem v celním řízení, dobré znalosti předpisů a celní nomenklatury. Zastupování bude probíhat na základě plné moci a mandátní smlouvy. Ceny za služby jsou stanovovány individuálně při osobním jednání či podpisu smlouvy.


  • sběr podkladů přímo u Vás
  • vlastní zpracování a odeslání výkazů INTRASTAT příslušnému CÚ
  • přímé zastoupení při řízení s CÚ
  • předání kopií odeslaných výkazů
  • veškeré poradenství